Trämekanisk industri i en globaliserad värld

Seminarium

Trämekanisk industri i en globaliserad värld Mer information
Mer information

Filiminspelning

Kraven på hållbar utveckling och ett starkt fokus på klimatfrågan talar idag för ökad användning av trä, inte minst för industriellt byggande. Det kan förväntas leda till en mycket positiv utveckling för trämekanisk industri. Vi ser redan tydliga tecken på detta.

Samtidigt innebär den här utvecklingen en mer ansträngd utbuds- och efterfrågesituation, där god tillgång på råvara blir avgörande. Den globala spelplanen för trämekanisk industri kommer därför att ritas om.

Konkurrenskraften hos den Sverige-baserade trämekaniska industrin kommer att vara helt central. Här har industrin flera trumfkort; den hållbart brukade skogen som ger god tillgång på råvara, samhällets intresse för en växande bioekonomi, tekniskt kunnande som möjliggör snabbt utnyttjande av digitaliseringens möjligheter, erfarenhet och kompetens när det gäller byggande i trä samt väl upparbetade marknadskanaler.

Seminariet kommer att belysa de globala drivkrafterna bakom den pågående förändringen och sätta in svensk trämekanisk industri i sammanhanget; dess möjligheter och nyckelroll i svensk skogsnäring.

Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras är:

Vilken är den svenska trämekaniska industrins position och hur ser konkurrenskraften ut? Vilka komparativa fördelar har industrin? Varför investerar utländska företag i svensk trämekanisk industri? Vilka vägar ser industrin till ökat värdeskapande? Hur ser framtidens värdekedjor och affärsmodeller ut? Vilken roll kommer trämekanisk industri i framtiden att spela i de stora, integrerade skogsföretagen?

Viktiga målgrupper för seminariet är bl.a. investerare, företagsledare, skogsägare och policy-makers.