Framtidsprojektet – UniK

UniK, Unga i KSLA, ska i fallstudier, mentorsprogram och med unga engagerade tillsammans med akademins ledamöter som resurs i projekt, utredningar och liknande skapa kontinuerliga nätverk och dialoger.

KSLA firade sitt 200:e verksamhetsår år 2013. Bland jubileumsarrangemangen ingick två jubileumsdagar, 11–12 juni 2013, på temat Dåtid – nutid – framtid. Framtidsdagen presenterades av en tvärvetenskaplig tankesmedja bestående av studenter, doktorander och nyutexaminerade akademiker med intresse av den gröna sektorn.

Inför detta träffades tankesmedjan ett antal gånger då de genom olika samtalsmetoder och med stöd av externa inspiratörer processade fram en bred bild av framtidens naturresursbruk sedd genom framtidens yrkesutövares ögon.

Projektet går vidare i form av UniK, Unga i KSLA.

Se mer på www.unik.nu!

 

UniK, utdrag KSLA-Nytt-1-2015

KSLAT 3-2013 Framtidsprojektet – ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063

→ Artikel i Land Lantbruk 2015-06-25