Internationell skogspolicy – en översikt


Den globala skogspolitiken är ganska svag. Däremot finns det en rad bindande internationella konventioner på miljöområdet som har allt större påverkan på våra skogar och skogsbruket.
I och med att samarbeten och processer förändras i takt med samhällets behov förändras också det internationella samfundets krav på hur Sverige driver sitt skogsbruk. En analys av dessa processer är avgörande för om de svenska skogssektorn ska kunna följa effekterna och förutse framtida händelseutveckling. Denna rapport ger ett ramverk och fungerar tack vare referenser till webbplatser och relevanta policydokument som en ingång för den som söker vidare information.