Freja nr 10 2010


Inget vanligt nummer utan en presentation av de böcker som kommit ut i KSLA:s serie Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) under 2010. Under året har sju böcker utkommit, varav två är nytryck av böcker som sålt slut snabbre än väntat.