SIFI-Nytt nr 10-2012


Ledaren. SWOT-analys av export av skogligt kunnande från Finland & Sverige. En historisk återblick. Omlokalisering av skogsindustriella nyetableringar. Skogen, miljön och internationella konventioner. Mångfacetterad trend inom skogligt utvecklingsarbete. Markanvändningen och konkurrensen om råvaran. Internationella skogsfrågor blir allt mer komplicerade. Trender inom skogsforskning. Prioriterade åtgärder för skogssektorn. Snäv debatt om skogssektorns utveckling i Sverige. Kalendarium.

Red: Fredrik Ingemarson.