Freja nr 4 2013


Öppet hus. Jubileumskonferens. Karl XIV Johan och jordbruket. Ceres och Lantbruksakademien. Trädgård. Diet och markutnyttjande i Japan under 1900-talet.

Hämta Freja nr 4 2013 här.