Perspektiv på tillvaron – SOLMED nr 76


Grosshandlaren A.W. Bergsten som fotograf och konstnär

Grosshandlaren A.W. Bergsten, akademiens store donator, var en god fotograf och målande konstnär. Författaren Hans Antonson har i boken samlat 85 av Bergstens totalt 200 fotografier och även bilder på 31 av hans tavlor.

Fotografering var i decennierna kring sekelskiftet 1900 inte någon vanlig hobby, så Bergstens omfattande fotosamling är speciell. Antonson gör i boken intressanta jämförelser med nytagna bilder på landskapet som visar hur detta förändrats sedan Bergsten tid. Huvuddelen av bilderna är från Västjämtland och nejderna runt A.W. Bergstens egendom Enaforsholm, men i boken finns även bilder från Stockholm och Waldemars udde.

Av: Hans Antonson

Beställ mjukband Print on demand (213:-) →