Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 valdes totalt 17 nya ledamöter in, varav 6 i Skogsavdelningen.


Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

De 4 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Johan Bergh, Tollarp, Emma Berglund, Mariefred, Pär Stenmark, Älmhult, och Karin Åhman, Stockholm. Dessutom valdes 2 internationella ledamöter in: Hannele Arvonen, Stockholm, och Andrew Wiltshire, Blenheim, Nya Zeeland.

Johan Bergh, född 1965, professor och prodekan på fakulteten för teknik vid Linnéuniversitet. Johan Bergh har under 25 år arbetat mycket aktivet med samverkan mellan skogsbruket, myndigheter och omgivande samhälle. Han är en av Sveriges ledande experter på hur skogen påverkas av klimatförändringar och skogens klimatnytta. Johan Bergh medverkade i KSLA:s kommitté för mark och klimatanvändning mot 2030.

Emma Berglund, född 1987, är ansvarig för samhällskontakter vid LRF Skogsägarna. Hon har skoglig examen från dels Sveriges lantbruksuniversitet, dels University of British Colombia i Kanada. Åren 2015–2018 arbetade hon vid CEPF (Confederation of European Forest Owners), först som nordisk expert och därefter som generalsekreterare. Emma Berglund är medlem i KSLA:s utskott för internationella frågor.

Pär Stenmark, född 1970, är Public Affairs Manager/Chief Regulatory Affairs Officer vid IKEA Range & Supply. Pär Stenmark var med och utvecklade IKEA:s skogspolicy och skogsspårningssystem och har också stor internationell erfarenhet. Idag ansvarar Per Stenmark för IKEA Range & Supplys arbete med att påverka lagstiftningar globalt som rör IKEA:s produktsortiment.

Karin Åhman, född 1964, är lektor i statsrätt vid Stockholms universitet. Hennes specialområde är konstitutionell rätt och hon har doktorerat på europeisk förvaltningsrätt och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella som förvaltningsrättsliga utvecklingen. Karin Åhman har intresserat sig för äganderätten och dess betydelse för samhällets utveckling och har medverkat i KSLA:s äganderättsprojekt.

Hannele Arvonen, född 1966, är verkställande direktör för Sveaskog och har gedigen kompetens inom och erfarenhet av skogsindustrin. Hannele Arvonen är utbildad till forstmästare i Finland och har en kandidatexamen i internationella relationer från Beloit College i Wisconsin. Hon är en omvittnat drivande och affärsorienterad ledare med stor erfarenhet av förändringsarbete.

Andrew Wiltshire, född 1957, är partner och medgrundare av Folium Capital, ett investment managementföretag med säte i Boston, samt ägare och grundare av Pinoli Ltd, en betydande producent av pinjenötter. Före dess jobbade han för Harvard Management Company, bl.a. med investeringar inom naturresurser. Andrew Wiltshire, med rötter i Nya Zeeland, är en av de mest erfarna och inflytelserika personerna när det gäller investeringar i skogs- och jordbruk på det globala planet.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– Genom att välja in dessa ledamöter har vi ökat KSLA:s kompetens inom skog och klimat, kompetensförsörjning, med fokus på framtida rekryteringsbehov, kunskap och erfarenhet kring gränssnittet mellan samhället och skogsbruket samt produktion och marknad såväl nationellt som internationellt, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Redaktör Pär Fornling, Malmö, agr.dr, mjölkkvalitetexpert Maria Karlsson, Uppsala, professor Björn-Ola Linnér, Linköping och ordförande Johanna Sandahl, Hägersten. Dessutom professor Eeva Primmer, Helsingfors, Finland, och professor Peter Sandøe, Store-Heddinge, Danmark.

Jordbruksavdelningen: Medlemschef Anna Carlström, Solna, professor Thomas Kätterer, Uppsala, generaldirektör, professor Ann Lindberg, Uppsala, och agronom, vd Helene Oscarsson, Linköping. Dessutom generaldirektör Anthony Simons, Nairobi, Kenya.

I och med de nya invalen har akademien 527 svenska och 180 utländska ledamöter, totalt 707 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter.
Akademiens ledamöter har hittills utsetts i december varje år. Detta var första gången det skedde redan i november, på grund av en ändring i akademiens stadgar som fastställdes i februari 2020.
De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev först vid akademiens 210:e högtidssammankomst den 28 januari 2022, p g a rådande coronapandemi.

Pressmeddelande Inval KSLA-Skog 2020-11-12

Full fart framåt för försörjningsberedskapsprogrammet

Fyra arbetsgrupper (ca 35 personer) jobbar intensivt med sina respektive områden.

Strategier inför extremväder – nästa nivå av klimatberedskap

28/2: Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Sveriges unga akademi där den senaste forskningen kring extremt väder i ett föränderligt klimat presenteras och…

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)