Svar på EU-konsultation: Lagförslag om restaurering av naturområden

KSLA har svarat på EU:s konsultation Lagförslag om restaurering av naturområden, den tredje delen i en större konsultation om EU biodiversity policy initiatives.


KSLA har svarat på EU:s konsultation Lagförslag om restaurering av naturområden som är den tredje delen i en större konsultation om EU biodiversity policy initiatives. KSLA har bifogat ett dokument med tillägg till svarsformuläret, med följande generella kommentarer (se sist i bifogad pdf):

  • This response has been made from a Swedish perspective, so the answers given reflect the situation in Sweden with regard to these issues.
  • The conditions for restoration projects in different ecosystems vary between member states.
  • This process is still in an early stage and it is difficult to answer the questionnaire without having more background. Any suggestions that are made within the future process must be based on scientific evidence and take into account the different conditions in different member states.
  • Swedish success in restoration is not dependent on EU targets since there are also strong national processes in place.

Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.