Svar på EU-konsultation: Lagförslag om restaurering av naturområden

KSLA har svarat på EU:s konsultation Lagförslag om restaurering av naturområden, den tredje delen i en större konsultation om EU biodiversity policy initiatives.


KSLA har svarat på EU:s konsultation Lagförslag om restaurering av naturområden som är den tredje delen i en större konsultation om EU biodiversity policy initiatives. KSLA har bifogat ett dokument med tillägg till svarsformuläret, med följande generella kommentarer:

  • This response has been made from a Swedish perspective, so the answers given reflect the situation in Sweden with regard to these issues.
  • The conditions for restoration projects in different ecosystems vary between member states.
  • This process is still in an early stage and it is difficult to answer the questionnaire without having more background. Any suggestions that are made within the future process must be based on scientific evidence and take into account the different conditions in different member states.
  • Swedish success in restoration is not dependent on EU targets since there are also strong national processes in place.

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Webbinarium 20 april som fokuserar på social hållbarhet och är en del…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…