Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16


Så här tycker vi i Växtnoden om EU-kommissionens rapport Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16

  • EU:s besked angående de nya verktygen för växtförädling räcker tyvärr inte

  • Kommissionen väljer att skjuta nödvändiga beslut framför sig, vilket leder till ett svårtolkat landskap

  • Växtnoden föreslår en mer transparent och snabb policy som är i samklang med EU:s strategi From farm to fork

Rapporten från DG Sante är ett steg i rätt riktning genom att den klart deklarerar att den nuvarande regleringen av GMO inte är anpassad till dagens situation, med den utveckling som skett av forskningen inom området och i omvärlden av nya genomiska tekniker.

Det är positivt att Kommissionen öppnar för ändringar av regleringen av GMO och för konsultationer med medlemsstater, intressenter och NGOs samtidigt som dialogen med Ministerrådet och Europaparlamentet initieras. Men ny lagstiftning om regleringen av GMO kan tidigast komma på plats 2024 och den slutliga utformningen är oklar.

Rapporten lämnar dessutom en del viktiga frågor obesvarade, som till exempel hur centrala be-grepp som ”mutagenes” och ”genetisk förändring” ska definieras enligt lagen. Detta leder till fortsatt oklarhet för en del produkter av nya tekniker.

I det korta perspektivet råder stor osäkerhet om vad som kommer att gälla för växter som tagits fram med olika förädlingstekniker och för produkter som baserats på sådana växter. Denna osäkerhet påverkar inte bara växtförädlare och forskare utan också den industri som baseras på råvaror från jordbruket, importörer till EU av växter, vegetabilier och vegetabiliebaserade produkter samt lantbruk och trädgårdsnäring inom EU.

Därför måste Kommissionen snarast klargöra vilka produkter av nya tekniker för växtförädlingen som inte faller under GMO-regleringen. Denna förteckning kan successivt fyllas på i takt med att förutsättningarna för den nya GMO-regleringen växer fram i den konsultations- och dialogprocess som nu initierats.

2021-05-31

Annika Åhnberg, Anders Nilsson, Dennis Eriksson, Jens Sundström och Jan-Olov Johansson

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.