Rapporter och inspel

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank för beslutsfattare som söker fakta i frågan om modern växtförädling. Här publiceras rapporter och inspel av olika typer som kan bidra till att förbättra kunskapsläget.


DG Sante, EU:s direktorat för hälsa och säkerhet:


Växtnoden:


Kungl. Vetenskapsakademien:

  • Inspel till DG Sante.

KSLA:


Bioeconomy – from pathways to practice

This webinar, on June 6, will investigate different pathways to the bioeconomy,…

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank när det gäller modern växtförädling. Noden samlar…

Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård

Välkommen till öppet hus den 24–25 juli på Enaforsholm Fjällgård! Fjälledare, fotografer,…

Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webbinariet 18 juni tydliggör de problem som finns i ungskogen i norr…