KSLA utlyser 8 855 000 kr för ansökan senast 15 september

Den sammanlagda summans fördelning:
6 405 000 kronor till yngre forskare och doktorander i form av stipendier/resestipendier och projektmedel inkl publicering.
795 000 kronor till doktorander och postdoktorander för forskning inom landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer med fokus på bebyggelse.
455 000 kronor som ekonomiskt stöd till doktorand eller postdoktorand inom hortikultur för studier i Sverige eller utomlands.
1 200 000 kronor till forskare med doktorsexamen och/eller mer seniora forskare för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

Anslagen kan sökas under perioden 28 juni–15 september 2022.


 • 6 405 000 kronor till stipendier/resestipendier och projektmedel inkl publicering (GFS2022).
  Ämnesområden:
  – Skogsbruk, jordbruk, trädgårdsodling inklusive fritidsodling samt vattenbruk.
  – Hela kedjan från råvara till förädling, konsumtion samt återanvändning av slutprodukt.
  – Aktiviteter som förser samhället med biobaserade råvaror såsom bioenergi, fibrer, etc.
  – Samband mellan produktion och ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, kretslopp av material och energi, luft- och vattenrening, våtmarker, jakt och fiske, rekreation, hälsa och ekoturism.
  – Ekonomiska, samhällsvetenskapliga, humanistiska, estetiska och kulturella frågor som berör den gröna sektorn.
  – Landsbygds- och landskapsfrågor inklusive byggnader och bebyggelsemiljö.
  – Agrar- och skogshistoria och angränsande områden inom gröna sektorn.
  – Internationella och nationella marknader samt regler som berör sektorn.
 • 1 200 000 kronor till forskning om äganderätten och de gröna näringarna (ÄG2022).
  Syftet är att öka kunskapen om hur äganderätt och näringsfrihet beaktas vid frågor av betydelse för jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet och hur den kan utvecklas för att bidra till hållbar utveckling. Forskningen kan bedrivas ur rättsvetenskapligt, statsvetenskapligt eller rättsekonomiskt/ekonomiskt perspektiv. Medel kan sökas för lönekostnader, resor och forskningssamarbeten inom området.
  Prioriterade områden utan inbördes ordning (specificeras närmare under länken ovan).
  – EU-rättens påverkan på ägande-/brukanderätten.
  – Gränser för EU:s juridiska rätt att begränsa brukanderätten.
  – Äganderätt och ägaransvar i en hållbar utveckling ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
  – Århuskonventionens tillämpning och dess konsekvenser för äganderätt och näringsfrihet.
  – Miljörätt, äganderätt och näringsfrihet.
  – Miljöbalken ur ett äganderättsligt perspektiv.
  – God förvaltning enligt förvaltningslagen och dess betydelse för en fungerande äganderätt.

Till mer information.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…