Apply for grants no later than November 1, 2022!

Two of our foundations announce research grants/subsidies for application during the period 1 October–1 November: the Swedish Plant Nutrition Research Foundation and the SLO Foundation.


  • The Swedish Plant Nutrition Research Foundation promotes and supports technical-scientific plant nutrition research with a particular focus on the use of mineral fertilizers and liming agents in Sweden.
    Swedish Plant Nutrition Research call autumn 2022
  • The SLO Foundation works for the welfare of agriculture by promoting appropriate mechanization and construction activities in the fields of agriculture and forestry, with priority for measures to improve the working environment.
    SLO call autumn 2022

The application takes place during the period 1 October–1 November via KSLA’s web-based grant system. It closes for applications on November 1.

Read more about how to apply under Grants & Scholarships – click here!

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser…

Nordiska ministerrådet fördjupar det nordiska samarbetet för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

KSLA konstaterar att akademiens pågående arbete i försörjningsberedskapsprogrammet ligger helt i linje med uttalandet.

Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna

KSLA utlyser 560 000 kronor för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

9 770 000 kr till stipendier, projekt och publicering senast 15 september

15/9: Dags att lämna in ansökningar om anslag till stipendier, projekt och publicering från KSLA!