Apply for grants no later than November 1, 2022!

Two of our foundations announce research grants/subsidies for application during the period 1 October–1 November: the Swedish Plant Nutrition Research Foundation and the SLO Foundation.


  • The Swedish Plant Nutrition Research Foundation promotes and supports technical-scientific plant nutrition research with a particular focus on the use of mineral fertilizers and liming agents in Sweden.
    Swedish Plant Nutrition Research call autumn 2022
  • The SLO Foundation works for the welfare of agriculture by promoting appropriate mechanization and construction activities in the fields of agriculture and forestry, with priority for measures to improve the working environment.
    SLO call autumn 2022

The application takes place during the period 1 October–1 November via KSLA’s web-based grant system. It closes for applications on November 1.

Read more about how to apply under Grants & Scholarships – click here!

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…