Välkommen till Öppet Hus och avtackning

Akademiens sekreterare och vd Eva Pettersson går i pension och vi bjuder in till avtackning måndagen den 30 januari 2023 kl 16–18 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.


Den som vill uppmärksamma Eva med en gåva får gärna göra det i form av ett bidrag till We Effect: Swish 9010018 • Pg 901001-8 • Bg 901-0018

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B i Stockholm.

T: Odenplan eller Rådmansgatan.

Till anmälan som ska ske senast fredagen den 27 januari.

Till inbjudan.

Till inbjudan som pdf.

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.