Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

Unga entreprenörer och nyskapare, 20–35 år, som genom sin entreprenörsanda och kreativitet har bidragit till landsbygdens utveckling, kan nomineras.


Stipendiet, 200 000 kronor, syftar till att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer på landsbygden, som genom ny­skapande produkter eller tjänster bidrar till lands­bygdens utveckling. Unga entreprenörer, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik, som har gjort insatser för utveckling av näringslivet på landsbygden kan nomineras till priset. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, innovation, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen.

Välkommen med nomineringar för 2024 års stipendium senast den 20 oktober 2023! Klicka här för mer information. Såväl KSLA:s ledamöter som andra kan nominera kandidater. (Observera att man inte kan nominera sig själv.)

Nomineringarna skickas till: 
aw.landsbygdsstipendium@ksla.se eller
Anders Walls Stipendiekommitté, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Box 6806, 113 86 Stockholm

Stipendiet är avsett för kompetensutveckling. Stipendiaten får också tillgång till ett brett och aktivt nätverk, Wallumni, bestående av tidigare Anders Wall-stipendiater inom entreprenörskap, forskning, landsbygdsutveckling och kultur. Det delas ut vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2024.

Kontakta gärna Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se, 08-5454 7713, för mer information. Mer om stipendiet och tidigare stipendiater hittar du här.

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!