Ansök om anslag senast 1 november 2023!

Två av våra stiftelser utlyser forskningsanslag/bidrag för ansökan under perioden 1 oktober – 1 november. Det är Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen SLO-fonden.


Ansökan sker under perioden 1 oktober – 1 november via KSLA:s webbaserade anslagssystem. Det stängs för ansökningar den 1 november kl 24.00.

Läs mer om hur du gör för att ansöka under Anslag & Stipendier – klicka här!

Foto: Patentkali (mineralgödsel). Rasbak (CC BY-SA 3.0).

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.