Mentorskapsprogrammet har öppnat för intresseanmälan!

Om du som akademiledamot vill dela dina tankar och erfarenheter med någon som är i början av sin karriär och som söker någon att bolla med ska du lämna in en intresseanmälan till KSLA:s Mentorskapsprogram som just öppnat för årets omgång.


KSLA:s mentorskapsprogram kopplar samman KSLA-ledamöter med unga akademiker och praktiker inom de gröna näringarna. Syftet är att programmet ska leda till personlig utveckling för både mentorer och adepter genom utbyte av kunskap, erfarenhet och framtidsspaning. Genom att koppla samman dagens och morgondagens ledare bidrar mentorskapsprogrammet till hållbar utveckling och kompetensförsörjning inom de gröna näringarna.

Anmälan för årets program gör du här – välkommen med din anmälan!

Programmet genomförs under ett år, med första träffen i slutet av maj, och avslutning i december. Det innefattar tre till fyra gemensamma träffar mellan samtliga mentorer och adepter i programmet. Föreläsningar och gruppövningar för att inspirera och utveckla deltagarna arrangeras. Träffarna ska ge deltagarna verktyg för att utveckla goda mentor-/adeptrelationer. Mellan de gemensamma träffarna uppmanas mentorer och adepter att själva utveckla sina relationer med hjälp av dessa verktyg.

Fysiskt deltagande i träffarna rekommenderas i den mån förutsättningarna tillåter det men det finns numera också möjlighet att delta digitalt för att underlätta för mentorer och adepter från hela landet att delta. Programmet genomförs i samarbete med företag och organisationer inom de gröna näringarna. Detta för att ytterligare stärka mentorskapsprogrammets bidrag till de gröna näringarnas utveckling och kompetensförsörjning!

Bakom Mentorskapsprogrammet står KSLA:s ungdomsutskott.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.