Kenneth Alness hedersdoktor vid SLU

KSLA-ledamot och verkställande direktör Kenneth Alness har utsetts till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Årets sex hedersdoktorer uppmärksammas för insatser inom bland annat naturskydd, livsmedelssäkerhet, framtidens mat, miljövänligt växtskydd, viltförvaltning och jordbruksrådgivning. De promoveras den 5 oktober 2024 i Uppsala. Öppna föreläsningar den 4 oktober.


Kenneth Alness har arbetat med forskning och innovationer inom jord- och skogsbruk, och har bland annat bidragit till uppfinningar som har minskat användningen av kemiska växtskyddsmedel. Ett mycket framgångsrikt exempel är den prisbelönta metoden ThermoSeed, som innebär att utsäde saneras från utsädesburna växtsjukdomar genom en form av pastörisering med het vattenånga. Metoden har sitt ursprung i forskning vid SLU, och utsågs 2017 till en av de tre bästa innovationerna under SLU:s fyrtio första år som universitet. Kenneth Alness har haft ledande befattningar inom bland annat Lantmännen och det egna företaget Acanova AB. Han har också varit styrelseledamot i ett antal utvecklingsbolag och forskningsorganisationer, bland annat SLU Holding AB.

Sex personer utses till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år: vd Kenneth Alness, Knivsta; företagsledare Antonia Ax:son Johnson, Upplands Väsby; biolog Mats Karström, Vuollerim och agronom Hans Lindberg, Bollnäs samt professor Tom Hobbs, USA, och professor Delia Grace Randolph, Storbritannien och Kenya.

Mer om:
Kenneth Alness
SLU:s hedersdoktorer 2024

Foto: Anders Walls Stiftelse

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.