After the U.S. Presidential Election: Relevance for the Green Sectors

Webinar

What changes can we expect during this presidential term and, what consequences does this have for agriculture and forestry as well as for work in the environmental field? These are some of the questions that will be discussed in this webinar.


After the U.S. Presidential Election: Relevance for the Green Sectors Mer information
Mer information

Expectations that the United States, with Joe Biden as president, will return to a more traditional role in the international community are high. On February 19, the United States rejoined the Paris Agreement on Climate Change but the harsh tone in the contacts between the USA and China seems to persist. So, what changes can we expect during this presidential term? What roles will the United States play geopolitically and as an economic engine in the world? And, what consequences does this have for agriculture and forestry as well as for work in the environmental field?

KSLA has, through its International committee, invited KSLA international fellows in the U.S. to give their view of the development. This will be commented by a panel of Swedish observers who, among other things, will address the development of the United States in the light of Swedish conditions, as well as the European Union’s.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…