After the U.S. Presidential Election: Relevance for the Green Sectors

Webinar

What changes can we expect during this presidential term and, what consequences does this have for agriculture and forestry as well as for work in the environmental field? These are some of the questions that will be discussed in this webinar.


After the U.S. Presidential Election: Relevance for the Green Sectors Mer information
Mer information

Expectations that the United States, with Joe Biden as president, will return to a more traditional role in the international community are high. On February 19, the United States rejoined the Paris Agreement on Climate Change but the harsh tone in the contacts between the USA and China seems to persist. So, what changes can we expect during this presidential term? What roles will the United States play geopolitically and as an economic engine in the world? And, what consequences does this have for agriculture and forestry as well as for work in the environmental field?

KSLA has, through its International committee, invited KSLA international fellows in the U.S. to give their view of the development. This will be commented by a panel of Swedish observers who, among other things, will address the development of the United States in the light of Swedish conditions, as well as the European Union’s.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…