Begränsa klimatförändringen, reflektioner över IPCC:s delrapport

Rundabordsmöte

Detta rundabordssamtal, för särskilt inbjudna, kommer att diskutera IPCC:s arbete kring delrapporten ”Att begränsa klimatförändringen”, både avseende upplägg och innehåll. Deltagarna kommer också att reflektera över akademiens arbetssätt kring granskningen och generellt kring KSLA:s klimatarbete.

 


Begränsa klimatförändringen, reflektioner över IPCC:s delrapport Mer information
Mer information

Markku Rummukainen, som bland annat är klimatrådgivare vid IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI,  inleder diskussionen med att berätta om FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC och dess arbetssätt. Därefter reflekterar några av medlemmar i remissgruppen kring delrapporten. Lena Söderberg, ordförande i remissgruppen och i KSLA:s klimatgrupp, är moderator för samtalet.

KSLA:s kommentarer till IPCC:s Sixth Assessment Report.


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…