Begränsa klimatförändringen, reflektioner över IPCCs delrapport

Rundabordsmöte

Detta rundabordssamtal, för särskilt inbjudna, kommer att diskutera IPCC:s arbete kring delrapporten ”Att begränsa klimatförändringen”, både avseende upplägg och innehåll. Deltagarna kommer också att reflektera över akademiens arbetssätt kring granskningen och generellt kring KSLA:s klimatarbete.

 


Begränsa klimatförändringen, reflektioner över IPCCs delrapport Mer information
Mer information

Markku Rummukainen, som bland annat är klimatrådgivare vid IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI,  inleder diskussionen med att berätta om FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC och dess arbetssätt. Därefter reflekterar några av medlemmar i remissgruppen kring delrapporten. Lena Söderberg, ordförande i remissgruppen och i KSLA:s klimatgrupp, är moderator för samtalet.