Climate Policy and Future Forestry in Northern Europe

Academy Assembly

Skogsavdelningen inleder hösten med första akademisammankomsten, ”Climate Policy and Future Forestry in Northern Europe”. Den hålls på engelska och är endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.

 


Climate Policy and Future Forestry in Northern Europe Mer information
Mer information

The future of forests, forestry and foresters in northern Europe is intimately connected to the global context that features climate transformation, innovation and new technologies, changing consumption patterns, and the overall pursuant of all aspects of sustainable development. This gives rise to both challenges and opportunities which can both create friction and catalyse responses. A key aspect in advancing discussions is a shared system perspective, across all needs and possibilities, actors and stakeholders.

The presentations will address aspects and examples of the evolving policy, response and expectations related to unfolding developments over the near-term and the long-term, with a view on challenges and possibilities for forest management. The reflections and experiences of stakeholders will provide further focus and perspectives. Welcome!


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…