Det nationella skogsprogrammet

Startar
12 september, 2019 15:30
Slutar
12 september, 2019 18:00
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
KSLA
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige

Google kartor

Webbsändning via denna länk!

 

Sveriges första nationella skogsprogram lanserades av regeringen 2018. Strategin bygger på visionen om ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi” och innehåller fem fokusområden (Klimatnytta, Mångbruk, Innovationer och förädling, Internationellt samarbete samt Kunskapskliv). Skogsprogrammet ”utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.” där ”Särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Vad har hänt under året som gått och kan man redan nu se några resultat? Hur ser regeringen och övriga politiska partier samt skogsektorn på fortsättningen av det nationella skogsprogrammet och länken till en nationell bioekonomistrategi?

iCal Import + Google Calendar