Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Webinar

Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas. Den finns där som en självklar del av människans tillvaro både i vardag och fest och lantbruket är sannerligen inget undantag.

Lördag 18 september kl 15.00–16.30 är det dags för KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum.


Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången Mer information
Mer information

När man parar ihop musik och mat kanske man först tänker på bord- och dryckesvisornas närmast rituella betydelse vid olika festliga tillställningar, men musiken fanns (och finns) där även för att fylla andra funktioner, till exempel för att underlätta arbetet på åkern och i skogen. Förr kanske man sjöng arbetssånger för att göra enformiga arbetsmoment lite roligare. Idag kanske det oftare är fråga om att lyssna på musikradion i traktorn, men oavsett vilket är musikens närvaro i skogs- och lantbruket lika påtaglig då som nu.

KSLA-ledamöterna Richard Tellström, docent i måltidsvetenskap vid Stockholms universitet, och Erik Hartman, verkställande direktör för Föreningen Foder & Spannmål, delar med sig av kunskap, historia, sång och musik inom området. Musiken framförs av en dubbelkvartett från Orphei Drängar.

Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. På grund av rådande situation webbsänds programmet via Zoom.

Övriga program i serien