Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Workshop

KSLA:s Skogsskadekommitté arbetar med att medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen. För att bättre förstå de ekonomiska konsekvenserna av skador på skogen behövs beräkningsmodeller för skogsskador.


Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och förbättrade algoritmer för bättre beräkningar av ekonomiska konsekvenser av skogsskador. Efter inledande presentationer för att introducera data och modeller som används för skadeberäkningar idag hålls en workshop med fokus på några betydande skadegörare i plantskog (snytbagge, snöskytte), ungskog (törskate/vilt) och äldre skog (granbarkborre, rotröta). En del handlar om att lära från hur ekonomiska konsekvenser av viltskador beräknas men fokus ligger på konsekvenser av andra skadegörare.

KSLA är mycket glad över att akademiens beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar i workshopens första del och även inleder mötet.

Video


Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet i odlingssystemet.

Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…