Forskningspropositionen ur KSLA:s perspektiv

Workshop

I december 2020 presenterades propositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige”. Nu är det dags att analysera propositionen och bestämma vilka forskningspolitiska frågor KSLA bör prioritera de kommande åren.


Forskningspropositionen ur KSLA:s perspektiv Mer information
Mer information

KSLA:s forskningsutskott arbetade fram akademiens inspel till forskningspropositionen 2019. Nu när den är publicerad är det dags att diskutera innehållet och hur KSLA ska fokusera sitt påverkansarbete. Forskningsutskottet bjuder som ett första steg in till en intern workshop för att diskutera och analysera propositionen. Workshopen kommer att följas av ett externt seminarium senare i år.

Endast för särskilt inbjudna.