Forskningspropositionen ur KSLA:s perspektiv

Workshop

I december 2020 presenterades propositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige”. Nu är det dags att analysera propositionen och bestämma vilka forskningspolitiska frågor KSLA bör prioritera de kommande åren.


Forskningspropositionen ur KSLA:s perspektiv Mer information
Mer information

KSLA:s forskningsutskott arbetade fram akademiens inspel till forskningspropositionen 2019. Nu när den är publicerad är det dags att diskutera innehållet och hur KSLA ska fokusera sitt påverkansarbete. Forskningsutskottet bjuder som ett första steg in till en intern workshop för att diskutera och analysera propositionen. Workshopen kommer att följas av ett externt seminarium senare i år.

Endast för särskilt inbjudna.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…