Grönt ljus för gensaxen i EU?

Webinar

Nya genomiska tekniker, som den Nobelprisbelönade gensaxen, är viktiga verktyg för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. Men 2018 fällde EU-domstolen ett avgörande som skapade stor förvirring och lade hinder i vägen för användningen av dessa tekniker i EU. KSLA:s projekt Växtnoden arrangerar ett webbinarium för att presentera och analysera rapporten.

 


Grönt ljus för gensaxen i EU? Mer information
Mer information

Den 29 april publicerades en med spänning och viss bävan emotsedd rapport från EU-kommissionen: ”Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16”.

I rapporten konstaterar kommissionen att EU:s lagstiftning på detta område är föråldrad, ett nytt regelverk behövs för de nya teknikerna. Men vägen dit är varken kort eller lättvandrad.  Hittills har politiska bedömningar grundade på tro och känsla snarare än kunskap och förnuft format EU:s hållning till modern växtbioteknik.

Finns det förutsättningar för en förändring nu? Projektet Växtnoden, som verkar för en vetenskapsbaserad hållning till nya genomiska tekniker och har sin hemvist hos KSLA bjuder in till detta webbinarium med presentation av och diskussion om den rykande färska kommissionsrapporten. Välkommen!


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…