Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel

Startar
21 januari, 2020 08:30
Slutar
21 januari, 2020 10:00
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Svenskarnas medvetenhet om utmaningarna kring en hållbar livsmedelskonsumtion är hög. Likväl har många ett resurskrävande konsumtionsmönster, som till exempel innefattar en stor mängd matavfall, olämplig kostsammansättning och omfattande livsmedelsimport trots att våra egna naturresurser kan försörja en större inhemsk befolkning med hållbar mat.

Att hitta mat som beskrivs som hållbar är ingen svårighet. Att förstå ”hållbarhetseffekten” av de egna valen är svårare. Valet av hållbar mat och hållbara matvanor kan inte bara läggas på konsumenten utan samtliga aktörer i livsmedelssystemet bär ansvar för att valet av verkligt hållbar mat underlättas.

KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion (Hållbar Mat) bjuder in till ett frukostseminarium för att utifrån ett handels- och konsumentperspektiv skapa en bild av utmaningar och möjligheter för hållbar svensk matproduktion och konsumtion. Lärdomarna kommer att användas som ett av flera inspel för kommitténs fortsatta arbete.

Begränsat antal platser!

Program i pdf ovan. Anmälan senast 7 januari.

@KSLA_Academy   #kslahållbarmat   #kslakonsument

iCal Import + Google Calendar