Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel

Seminarium

Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel Mer information
Mer information

Svenskarnas medvetenhet om utmaningarna kring en hållbar livsmedelskonsumtion är hög. Likväl har många ett resurskrävande konsumtionsmönster, som till exempel innefattar en stor mängd matavfall, olämplig kostsammansättning och omfattande livsmedelsimport trots att våra egna naturresurser kan försörja en större inhemsk befolkning med hållbar mat.

Att hitta mat som beskrivs som hållbar är ingen svårighet. Att förstå ”hållbarhetseffekten” av de egna valen är svårare. Valet av hållbar mat och hållbara matvanor kan inte bara läggas på konsumenten utan samtliga aktörer i livsmedelssystemet bär ansvar för att valet av verkligt hållbar mat underlättas.

KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion (Hållbar Mat) bjuder in till ett frukostseminarium för att utifrån ett handels- och konsumentperspektiv skapa en bild av utmaningar och möjligheter för hållbar svensk matproduktion och konsumtion. Lärdomarna kommer att användas som ett av flera inspel för kommitténs fortsatta arbete.

Begränsat antal platser!

Anmälan senast 7 januari.

@KSLA_Academy   #kslahållbarmat   #kslakonsument