Hållbar samhällsomvandling

Webinar

Hållbar samhällsutveckling – vad innebär det att gå från ord till handling?


Hållbar samhällsomvandling Mer information
Mer information

FN har utnämnt 2020-talet som ”the Decade of Action”. Under de kommande tio åren ska hållbar samhällsomvandling, transformation, omsättas i praktiken, i enlighet med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Om det lyckas kommer det att innebära en radikal förändring av världen som vi känner den.

De gröna näringarna har en avgörande roll för försörjning av mat, vatten, skogsråvara, energi och naturresurser, liksom för människors välbefinnande, för en levande landsbygd och för att begränsa klimatförändringarna. Näringarna kommer att behöva ställa om för att bli mer anpassningsbara och hållbara. Eftersom samhällsutmaningarna överskrider geografiska, sektoriella och disciplinära gränser måste de tacklas samordnat och i samverkan. Men går det att styra fram en allomfattande och genomgripande omställning? Vad skulle det innebära för de gröna näringarna och för enskilda människor och samhällen?

Välkommen till ett webbinarium om dessa utmanande frågor! Efter inledande presentationer om vad det innebär att gå från ord till handling utifrån olika perspektiv diskuterar vi gemensamt vad hållbar samhällsomställning får för konsekvenser för de gröna näringarna.

Länk till webbinariet skickas senare till dem som anmält sig. Anmälan senast 2020-11-15.

Video


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…