Hållbar samhällsomvandling

Webinar

Hållbar samhällsutveckling – vad innebär det att gå från ord till handling?


Hållbar samhällsomvandling Mer information
Mer information

FN har utnämnt 2020-talet som ”the Decade of Action”. Under de kommande tio åren ska hållbar samhällsomvandling, transformation, omsättas i praktiken, i enlighet med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Om det lyckas kommer det att innebära en radikal förändring av världen som vi känner den.

De gröna näringarna har en avgörande roll för försörjning av mat, vatten, skogsråvara, energi och naturresurser, liksom för människors välbefinnande, för en levande landsbygd och för att begränsa klimatförändringarna. Näringarna kommer att behöva ställa om för att bli mer anpassningsbara och hållbara. Eftersom samhällsutmaningarna överskrider geografiska, sektoriella och disciplinära gränser måste de tacklas samordnat och i samverkan. Men går det att styra fram en allomfattande och genomgripande omställning? Vad skulle det innebära för de gröna näringarna och för enskilda människor och samhällen?

Välkommen till ett webbinarium om dessa utmanande frågor! Efter inledande presentationer om vad det innebär att gå från ord till handling utifrån olika perspektiv diskuterar vi gemensamt vad hållbar samhällsomställning får för konsekvenser för de gröna näringarna.

Länk till webbinariet skickas senare till dem som anmält sig. Anmälan senast 2020-11-15.

Video