Har alm och ask någon framtid i Sverige?

Rundabordsmöte

Har alm och ask någon framtid i Sverige? Mer information
Mer information

Har alm och ask någon framtid i Sverige?

Samtal om kunskapsläge och behov av åtgärder.

De inhemska tre arterna av alm liksom ask har hårt drabbats av allvarliga sjukdomar med ställvis kraftig minskning i förekomst. På Öland har t ex ca 90 % av almarna dött. På Gotland är läget något mer hoppfullt. Här finns ca 90 % av almarna ännu kvar, hittills tack vare resoluta åtgärder av skogsstyrelsen, finansierade av Naturvårdsverket och EU.

Trädarterna representerar ett stort värde från ekonomisk, biologisk och kulturell synpunkt. Det är därför allvarligt att de nu hotas av sjukdomar.

Syftet med rundabordssamtalet är att samla viktigare intressenter och kompetenser för att:

  1. diskutera kunskapsläget om almsjuka och askskottsjuka i Sverige och identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov.
  2. diskutera vilka praktiska åtgärder som kan vara möjliga nu och i framtiden för att bidra till att begränsa spridningen och effekterna av sjukdomarna.
  3. diskutera intresse och former för ett halv- eller heldagsseminarium om alm och ask på KSLA senare i år.

Ordförande för rundabordssamtalet är Monika Stridsman, KSLA:s skogsavdelnings ordförande.