Har alm och ask någon framtid i Sverige?

Rundabordsmöte

Har alm och ask någon framtid i Sverige? Mer information
Mer information

Har alm och ask någon framtid i Sverige?

Samtal om kunskapsläge och behov av åtgärder.

De inhemska tre arterna av alm liksom ask har hårt drabbats av allvarliga sjukdomar med ställvis kraftig minskning i förekomst. På Öland har t ex ca 90 % av almarna dött. På Gotland är läget något mer hoppfullt. Här finns ca 90 % av almarna ännu kvar, hittills tack vare resoluta åtgärder av skogsstyrelsen, finansierade av Naturvårdsverket och EU.

Trädarterna representerar ett stort värde från ekonomisk, biologisk och kulturell synpunkt. Det är därför allvarligt att de nu hotas av sjukdomar.

Syftet med rundabordssamtalet är att samla viktigare intressenter och kompetenser för att:

  1. diskutera kunskapsläget om almsjuka och askskottsjuka i Sverige och identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov.
  2. diskutera vilka praktiska åtgärder som kan vara möjliga nu och i framtiden för att bidra till att begränsa spridningen och effekterna av sjukdomarna.
  3. diskutera intresse och former för ett halv- eller heldagsseminarium om alm och ask på KSLA senare i år.

Ordförande för rundabordssamtalet är Monika Stridsman, KSLA:s skogsavdelnings ordförande.

 


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…