Hindrar EU:s taxonomi hållbara svenska investeringar?

Webinar

Taxonomin är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara med syfte att säkerställa gemensamma riktlinjer för finanssektorn gällande vilka investeringar som ska få kallas gröna.


Hindrar EU:s taxonomi hållbara svenska investeringar? Mer information
Mer information

Sveriges tillgångar till naturresurser ser annorlunda ut i jämförelse med de flesta andra medlemsländers. Vi har unika möjligheter att framställa fossilfria alternativ inom t ex energi- och transportsektorn genom att använda resurser från skogen på ett klokt och hållbart sätt. Som taxonomin är formulerad så faller investeringar inom t ex skogsnäringen och viss förnybar energi utanför taxonomin och klassas som icke hållbara. Om så blir fallet så minskar Sveriges möjligheter drastiskt att klara de krav på hållbarhet som unionen ställer på oss.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till ett webbinarium för att belysa taxonomin och de anpassningar som behövs för att den ska kunna användas som grund för de investeringar som kan bidra till att vi i Sverige uppnår våra högt ställda klimat- och miljömål.

Medverkar gör bland andra:
Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna; Pål Börjesson, professor Miljö- och energisystem, Lunds universitet samt ledamot av KSLA; Christian Danielsson, EU-kommissionens ambassadör i Stockholm; Lena Ek, Styrelseordförande Södra Skogsägarna samt ordförande i IVAs avdelning Skogsnäringens teknik och ledamot av KSLA; Mattias Goldmann, hållbarhetschef SWECO; John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet samt ledamot i IVAs avdelning Ekonomi; Martin Kihlberg, Chefsjurist och hållbarhetschef, Landshypotek Bank; Madelene Sundkvist, Policy Advisor European Affairs, Vattenfall AB; Tuula Teeri, vd IVA. Jan Westberg, IVA, är moderator.


 

KSLA:s yttrande över EU:s Draft Act


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…