Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

Academy Assembly

Högtidssammankomsten hålls den 28 januari 2024 i Stockholms Stadshus.

The Commemorative Meeting is held on 28 January, 2024, in Stockholm City Hall.


 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 212:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster. Detta års tema: ”Måltiden som kulturbärare”, med högtidstalare Göran von Sydow, direktör Sieps.

Vid högtidssammankomsten delas akademiens priser och belöningar ut samt nya hedersledamöter, svenska och internationella ledamöter installeras.

The 212th Commemorative Meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry for Academy Fellows and especially invited guests. The theme this year: ”The Meal as a Carrier of Culture”. Keynote speaker is Göran von Sydow, director of Sieps.

Academy awards are handed out and new Fellows of the Academy are installed at the Commemorative Meeting.

———————————————————————————————————–
Zoomlänk för prisceremonin i Stockholms Stadshus kl 17.15
Please find Zoom link for the Prize Ceremony in Stockholm City Hall at 5.15 pm

Passcode: 848050

Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format. Bilderna är beskurna.
Kontakta akademien@ksla.se för att få hela bilden eller mer högupplösta bilder.
Bilderna är fria att använda i redaktionella syften, ange Foto: Erik Cronberg, ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

 

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…