Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

Academy Assembly

Högtidssammankomsten hålls den 28 januari 2024 i Stockholms Stadshus.

The Commemorative Meeting is held on 28 January, 2024, in Stockholm City Hall.


 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 212:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster. Detta års tema: ”Måltiden som kulturbärare”, med högtidstalare Göran von Sydow, direktör Sieps.

Vid högtidssammankomsten delas akademiens priser och belöningar ut samt nya hedersledamöter, svenska och internationella ledamöter installeras.

The 212th Commemorative Meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry for Academy Fellows and especially invited guests. The theme this year: ”The Meal as a Carrier of Culture”. Keynote speaker is Göran von Sydow, director of Sieps.

Academy awards are handed out and new Fellows of the Academy are installed at the Commemorative Meeting.

———————————————————————————————————–
Zoomlänk för prisceremonin i Stockholms Stadshus kl 17.15
Please find Zoom link for the Prize Ceremony in Stockholm City Hall at 5.15 pm

Passcode: 848050

Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format. Bilderna är beskurna.
Kontakta akademien@ksla.se för att få hela bilden eller mer högupplösta bilder.
Bilderna är fria att använda i redaktionella syften, ange Foto: Erik Cronberg, ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

 

 


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…