Högtidssammankomst/Comm. meeting 2015

Akademisammankomst

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
For Academy fellows and invited guests.

Scrolla ned för bilder/scroll down for pictures.
Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Mats Gerentz

→ Till bilder från mingel och bankett/To pictures from mingle and banquet.

Program

Sammankomsten öppnas Akademiens preses Kerstin Niblaeus
Det oumbärliga lantbruket Akademiens preses Kerstin Niblaeus (PDF ovan)
Musik
Presentation av nyinvalda ledamöter
Utdelning av priser och belöningar H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist
Musik
Akademiens 202:a verksamhetsår Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander (PDF ovan)
Musik
Högtidstal Svenskt jordbruk i framtiden – tre perspektiv (PDF ovan) Anna Lehrman, Ingemar Gruvaeus, Annika Åhnberg

Programme

Opening of the meeting The President of the Academy Kerstin Niblaeus
Speech: Det oumbärliga lantbruket (The indispensable agriculture – PDF above) The President of the Academy Kerstin Niblaeus
Music
Presentation of newly elected Fellows of the Academy
Distribution of Prizes and Awards H.E. Marshal of the Realm Professor Svante Lindqvist
Music
The 202nd year  year of activity at the Academy (PDF above) Secretary General Carl-Anders Helander
Music
Commemorative speech Swedish agriculture in the future – Three perspectives (will be published in English, too, shortly) Anna Lehrman, Ingemar Gruvaeus, Annika Åhnberg

 

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…