Högtidssammankomst/Comm. meeting 2015

Akademisammankomst

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
For Academy fellows and invited guests.

Scrolla ned för bilder/scroll down for pictures.
Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Mats Gerentz

→ Till bilder från mingel och bankett/To pictures from mingle and banquet.

Program

Sammankomsten öppnas Akademiens preses Kerstin Niblaeus
Det oumbärliga lantbruket Akademiens preses Kerstin Niblaeus (PDF ovan)
Musik
Presentation av nyinvalda ledamöter
Utdelning av priser och belöningar H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist
Musik
Akademiens 202:a verksamhetsår Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander (PDF ovan)
Musik
Högtidstal Svenskt jordbruk i framtiden – tre perspektiv (PDF ovan) Anna Lehrman, Ingemar Gruvaeus, Annika Åhnberg

Programme

Opening of the meeting The President of the Academy Kerstin Niblaeus
Speech: Det oumbärliga lantbruket (The indispensable agriculture – PDF above) The President of the Academy Kerstin Niblaeus
Music
Presentation of newly elected Fellows of the Academy
Distribution of Prizes and Awards H.E. Marshal of the Realm Professor Svante Lindqvist
Music
The 202nd year  year of activity at the Academy (PDF above) Secretary General Carl-Anders Helander
Music
Commemorative speech Swedish agriculture in the future – Three perspectives (will be published in English, too, shortly) Anna Lehrman, Ingemar Gruvaeus, Annika Åhnberg

 

 

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…