Högtidssammankomst/Comm. meeting 2015

Akademisammankomst

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
For Academy fellows and invited guests.

Scrolla ned för bilder/scroll down for pictures.
Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Mats Gerentz

→ Till bilder från mingel och bankett/To pictures from mingle and banquet.

Program

Sammankomsten öppnas Akademiens preses Kerstin Niblaeus
Det oumbärliga lantbruket Akademiens preses Kerstin Niblaeus (PDF ovan)
Musik
Presentation av nyinvalda ledamöter
Utdelning av priser och belöningar H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist
Musik
Akademiens 202:a verksamhetsår Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander (PDF ovan)
Musik
Högtidstal Svenskt jordbruk i framtiden – tre perspektiv (PDF ovan) Anna Lehrman, Ingemar Gruvaeus, Annika Åhnberg

Programme

Opening of the meeting The President of the Academy Kerstin Niblaeus
Speech: Det oumbärliga lantbruket (The indispensable agriculture – PDF above) The President of the Academy Kerstin Niblaeus
Music
Presentation of newly elected Fellows of the Academy
Distribution of Prizes and Awards H.E. Marshal of the Realm Professor Svante Lindqvist
Music
The 202nd year  year of activity at the Academy (PDF above) Secretary General Carl-Anders Helander
Music
Commemorative speech Swedish agriculture in the future – Three perspectives (will be published in English, too, shortly) Anna Lehrman, Ingemar Gruvaeus, Annika Åhnberg