Hur påverkas skogens kolförråd och kolflöden av skogsbruk?

Seminarium/webbinarium

Vad säger forskningen om de boreala skogarnas förmåga att ta upp och avge koldioxid, och hur påverkas detta av hur skogarna brukas? Seminariet arrangeras under Skogsveckan i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).


Hur påverkas skogens kolförråd och kolflöden av skogsbruk? Mer information
Mer information

Skogar har en viktig roll att spela i klimat-och hållbarhetsfrågor. Kolflöden till och från träd och mark har direkt påverkan på mängden växthusgaser i atmosfären. Skogens produkter lagrar också kol och kan ersätta fossilbaserade produkter. I ett bredare hållbarhetsperspektiv har skogar även stor betydelse för biologisk mångfald.

I detta seminarium fokuserar vi på kolförråd och kolflöden till/från träd och mark. Vi gör detta för att gradvis angripa den stora komplexiteten i den bredare frågeställningen.

Se seminariet i efterhand (länk till IVA).

Moderator: Carina Håkansson.

Nyckelfrågor

  1. Är det bra att bruka skogen ur ett kolflödes-/kolförrådsperspektiv?
  2. Vad är bästa sättet att bruka skogen ur ett kolflödes-/kolförrådsperspektiv?
  3. Hur maximerar man kolförrådet/kolupptaget?
  4. Hur påverkas svaren av systemavgränsningar, t.ex.
    – Temporala?
    – Geografiska (trakt- eller landskapsnivå)?
    – Träd, mark, eller båda?

Medverkande (fylls på löpande)

Peter Högberg, professor i skoglig marklära, SLU
Torbjörn Skytt, adjunkt, institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet
Monika Strömgren, forskare vid Institutionen för mark och miljö; Skogsmarkens biogeokemi, SLU
Annika Nordin, professor, institutionen för Skoglig genetik och Växtfysiologi, SLU
Tomas Lundmark, professor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…