Indikatorer för biologisk mångfald i jord- och skogsbruk

Webinar

För särskilt inbjudna.


Indikatorer för biologisk mångfald i jord- och skogsbruk Mer information
Mer information

Att den biologiska mångfalden är själva fundamentet för vår existens är uppenbart för de människor som lever i och av det brukade landskapet. KSLA:s verksamhet berörs i högsta grad av diskussionen och vi vill nu öka vårt engagemang i frågan om biologisk mångfald inom jord- och skogsbruk.

För KSLA är brukare av jord och skog centrala aktörer i mångfaldsarbetet men det är mindre självklart hur man som brukare bör agera, välgrundade och hanterbara indikatorer efterfrågas.

Bland KSLA:s ledamöter finns unik kompetens som bidrar till diskussionen och utvecklingen inom området. Syftet med denna digitala workshop är att inventera kunskapsläget för indikatorerna samt ta reda på vad praktikerna behöver.


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…