Indikatorer för biologisk mångfald i jord- och skogsbruk

Webinar

För särskilt inbjudna.


Indikatorer för biologisk mångfald i jord- och skogsbruk Mer information
Mer information

Att den biologiska mångfalden är själva fundamentet för vår existens är uppenbart för de människor som lever i och av det brukade landskapet. KSLA:s verksamhet berörs i högsta grad av diskussionen och vi vill nu öka vårt engagemang i frågan om biologisk mångfald inom jord- och skogsbruk.

För KSLA är brukare av jord och skog centrala aktörer i mångfaldsarbetet men det är mindre självklart hur man som brukare bör agera, välgrundade och hanterbara indikatorer efterfrågas.

Bland KSLA:s ledamöter finns unik kompetens som bidrar till diskussionen och utvecklingen inom området. Syftet med denna digitala workshop är att inventera kunskapsläget för indikatorerna samt ta reda på vad praktikerna behöver.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…