Integrerad eller segregerad naturvård

Seminarium

– hur tar vi bäst tillvara landskapens multipla värden?


Filminspelning:
Förmiddag

Eftermiddag

Under det senaste decenniet har det uppstått en intensiv debatt kring huruvida biologisk mångfald bäst bevaras genom att integreras med jord- och skogsbruk, eller om det är mer kostnadseffektivt med reservat som är separerade från produktionslandskapen. Samma debatt har uppstått när det gäller urban naturvård – ska vi satsa på stora parker eller integrera det gröna överallt i staden? Olika forskare i Sverige, Europa och världen har diskuterat frågan under benämningen ”land-sharing vs. land-sparing”.

Syftet med detta seminarium är att belysa hur integrerad och segregerad naturvård skulle fungera i ett svenskt perspektiv, samt vilka effekter de olika strategierna har på bevarande av sällsynta arter, produktion av ekosystemtjänster och kostnadseffektiviteten hos naturvården. Vi avser att illustrera hur dessa strategier konkret kan se ut i jordbrukslandskap, skogslandskap och urbana områden och i vilken mån en klokt vald strategi kan minska eventuella konflikter mellan produktion och naturvård. Frågan om vilka policyinstrument som kan behövas kommer att diskuteras, liksom frågan om det räcker att bevara arter i reservat i en värld präglad av klimatförändringar där många arters utbredningsområden förändras.

Seminariet kommer att samla forskare med kunskap inom området, bland annat från det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate (BECC) vid Lunds och Göteborgs universitet, men även från andra lärosäten. Vi kommer också att bjuda in representanter för myndigheter, ideell naturvård och de gröna näringarna. Seminariet kommer att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta diskussionen om hur man förenar element av integrerad och segregerad naturvård för att såväl klara målet att bevara svenska arter i livskraftiga populationer som att långsiktigt säkerställa ekosystemtjänster associerade med biologisk mångfald och produktion i jord- och skogsbruk.

Avgift: 300 kr inkl. moms. Akademiledamöter 150 kr, studenter gratis.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…