Integrerad insektsbekämpning i höstraps

Startar
27 november, 2019 09:30
Slutar
27 november, 2019 15:00
Kategori
Arrangör
KSLA och SLU
Plats
SLU, Alnarp
Adress
Sundsvägen 5, ALNARP, 230 53

Google kartor

Höstoljeväxter och andra tvåhjärtbladiga jordbruksväxter angrips av många skadeinsekter. En del är bara tillfälligt betydelsefulla, andra medför bekämpningsåtgärder ofta, kanske årligen. Mycket stora arealer raps måste årligen behandlas med bekämpningsmedel, ibland upprepade gånger. En stor del av odlingslandskapet berörs. Den pågående klimatförändringen kommer troligen att medföra att bekämpning i ökande grad blir nödvändig.

Seminariet belyser skadeinsektsproblemen och en pågående förändring i Sverige, naturliga fienders betydelse och vilka möjligheterna är att genom en ändrad odlingsteknik bättre utnyttja de naturliga begränsningsmekanismer som redan finns. Genom förebyggande åtgärder och en restriktiv användning av kemiska bekämpningsmedel uppnås minsta möjliga skördeförluster.

Anmälan senast 18 november.

 

iCal Import + Google Calendar