Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk miljömålen?

Seminarium

Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk miljömålen? Mer information

 

Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt  jordbruk miljömålen?

Under lång tid har Sverige haft svårt att hävda sin konkurrenskraft när det gäller jordbruksproduktion och därför har importen från vår omvärld ökat. Kanske har vi nu nått en punkt där vi måste väga in fler faktorer i bedömningen av vår konkurrenskraft och vår sårbarhet. Frågan har blivit mycket aktuell i och med Konkurrenskraftsutredningen som regeringen nyligen har tillsatt.

Svensk livsmedelsförsörjning har nyligen undersökts ur ett hållbarhetsperspektiv och det kommer att redovisas under dagen. Andra frågor som tas upp är vilka av de svenska miljömålen som ger svenska jordbruket möjligheter och vilka miljömål som skulle kunna ge det svenska jordbruket svårigheter framöver. Dessa mål kommer att diskuteras under seminariet.

Vilka investeringar i forskning, utbildning, innovation och företagande i de gröna näringarna är en förutsättning för att klara framtida livsmedels-, miljö- och klimatutmaningar? Vi verkar befinna oss i skarpt läge – utan åtgärder kan vi få svårt att vända trenden och klara utmaningarna framöver.

Ett viktigt mål med seminariet är att få en ökad förståelse för de gröna näringarnas roll och vikt i utvecklingen av det biobaserade samhället. Det är också viktigt att visa att forskning och innovation i de gröna näringarna lönar sig. Denna eftermiddag blir förhoppningsvis startskottet till fler aktiviteter som kan ge ringar på vattnet.

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-inbjudan