Kon, människan och världen

Seminarium/webbinarium

Under de senaste åren har kornas påverkan på klimatet varit både diskuterat och omstritt. Är kon en klimatbov eller är hennes bidrag till livsmedelsindustrin och landskapsvård fortsatt på den nivån att nötproduktion trots allt är viktig för samhället? Frågan rör inte bara oss i Norden utan också globalt. Hos oss behövs en ödmjuk kunskap om kons betydelse i utvecklingsländer.

 


Kon, människan och världen Mer information
Mer information

Korna har historiskt sett varit en viktig omvandlare av gräs till kött, smör och mjölk, hudar till skor och kläder liksom till gödsel för att kunna förbättra jorden och att hålla våra hagar öppna. Korna gav förutsättningar för att Sverige skulle leva och utvecklas. Koskötseln var en kvinnornas plattform och bidrog till en jämnare könsmaktsfördelning i bondehushållet och i den lokala demokratin i Norden.

Seminariet belyser kornas roll, med för- och nackdelar, i såväl vårt livsmedelssystem som globalt. Ambitionen är att på ett allsidigt och vetenskapligt sätt belysa kons vara eller icke vara.

Är den en miljöbov eller en förutsättning för ett öppet landskap? Är den en värdefull proteinkälla eller en utdaterad livsmedelskälla? Hur ska vi se på kött och mejeriprodukter med hänsyn till deras näringsvärde och effekt på hälsa i förhållande till miljöbelastning? Hur ska den medvetne konsumenten få en rättvisande bild av kornas klimatpåverkan i relation till andra källor? Vilken alternativ användning finns för naturbetesmarker?

KSLA:s enhet för bibliotek, arkiv och historiska projekt, BAHP, arrangerar seminariet i samarbete med Jordbruksavdelningen.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…