Kon, människan och världen

Seminarium/webbinarium

Under de senaste åren har kornas påverkan på klimatet varit både diskuterat och omstritt. Är kon en klimatbov eller är hennes bidrag till livsmedelsindustrin och landskapsvård fortsatt på den nivån att nötproduktion trots allt är viktig för samhället? Frågan rör inte bara oss i Norden utan också globalt. Hos oss behövs en ödmjuk kunskap om kons betydelse i utvecklingsländer.

 


Kon, människan och världen Mer information
Mer information

Korna har historiskt sett varit en viktig omvandlare av gräs till kött, smör och mjölk, hudar till skor och kläder liksom till gödsel för att kunna förbättra jorden och att hålla våra hagar öppna. Korna gav förutsättningar för att Sverige skulle leva och utvecklas. Koskötseln var en kvinnornas plattform och bidrog till en jämnare könsmaktsfördelning i bondehushållet och i den lokala demokratin i Norden.

Seminariet belyser kornas roll, med för- och nackdelar, i såväl vårt livsmedelssystem som globalt. Ambitionen är att på ett allsidigt och vetenskapligt sätt belysa kons vara eller icke vara.

Är den en miljöbov eller en förutsättning för ett öppet landskap? Är den en värdefull proteinkälla eller en utdaterad livsmedelskälla? Hur ska vi se på kött och mejeriprodukter med hänsyn till deras näringsvärde och effekt på hälsa i förhållande till miljöbelastning? Hur ska den medvetne konsumenten få en rättvisande bild av kornas klimatpåverkan i relation till andra källor? Vilken alternativ användning finns för naturbetesmarker?

KSLA:s enhet för bibliotek, arkiv och historiska projekt, BAHP, arrangerar seminariet i samarbete med Jordbruksavdelningen.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…