Mark- och vattenanvändning från söder till norr – tre svenska perspektiv

Akademisammankomst

Hur ska vi använda våra mark- och vattenresurser för att långsiktigt säkra vårt behov av livsmedel, energi och infrastruktur, samtidigt som ekosystemens livsnödvändiga funktioner upprätthålls? KSLA startar en avdelningsövergripande kommitté med fokus på mark- och vattenanvändning. Detta överläggningsämne exemplifierar den bredd som kommittén kommer att arbeta inom – framtidsinriktade betraktelser på mark- och vattenanvändning från olika delar av Sverige.

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster


Mark- och vattenanvändning från söder till norr – tre svenska perspektiv Mer information
Mer information

En av vår tids stora utmaningar är vår användning av mark- och vatten, där det krävs avvägning mellan flera olika samhällsintressen. De gröna och blå näringarna är grundläggande förutsättningar för vår livsmedelsförsörjning och en levande landsbygd.

KSLA startar en avdelningsövergripande kommitté med fokus på mark- och vattenanvändning. Kommittén kommer att för sitt arbete att ta utgångspunkt i de stora utmaningarna och den kommer att arbeta med målkonflikter, konsekvensanalyser och framtidsperspektiv ur ett nationellt perspektiv.

För ledamöter.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…