Nya tankar kring skogens hälsa

Webinar

Skogens hälsa och skogsskadefrågor blir alltmer aktuella i en polariserad debatt om skogen, ofta med ensidiga målbilder. Det finns därför behov av att öka förståelsen kring utgångspunkter och referensramar för skogsskador. Genom att lyfta in nya perspektiv och tänka innovativt och utanför ramarna kan en utveckling av framtida arbete med skogsskador initieras.


Nya tankar kring skogens hälsa Mer information
Mer information

Syftet med webbinariet är att starta tankeprocesser för nytänkande kring skogens hälsa och skogsskadefrågor. Frågor som kommer att ställas under mötet är vilka ramar som idag används för att förstå skogens hälsa och skogsskador, vilka nya perspektiv som kan vara viktiga att lyfta in samt hur arbetet med skogsskadefrågor kan utvecklas framgent.

Medverkande: Erland Mårald, professor i idéhistoria, Umeå universitet, Sara Holmgren, forskare i miljökommunikation, SLU, Clara Bodén, konstnär, Mikael Klintman, professor i sociologi, Lunds universitet, och Camilla Sandström, professor i statskunskap, Umeå universitet, samt representanter från skogssektorn och intresseorganisationer.

Välkommen till detta webbinarium med föredrag och diskussion för reflektioner och nya tankar kring skogens hälsa! Det vänder sig till alla med ett intresse för skogens hälsa och skogsskadefrågor.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…