Nya tankar kring skogens hälsa

Webinar

Skogens hälsa och skogsskadefrågor blir alltmer aktuella i en polariserad debatt om skogen, ofta med ensidiga målbilder. Det finns därför behov av att öka förståelsen kring utgångspunkter och referensramar för skogsskador. Genom att lyfta in nya perspektiv och tänka innovativt och utanför ramarna kan en utveckling av framtida arbete med skogsskador initieras.


Nya tankar kring skogens hälsa Mer information
Mer information

Syftet med webbinariet är att starta tankeprocesser för nytänkande kring skogens hälsa och skogsskadefrågor. Frågor som kommer att ställas under mötet är vilka ramar som idag används för att förstå skogens hälsa och skogsskador, vilka nya perspektiv som kan vara viktiga att lyfta in samt hur arbetet med skogsskadefrågor kan utvecklas framgent.

Medverkande: Erland Mårald, professor i idéhistoria, Umeå universitet, Sara Holmgren, forskare i miljökommunikation, SLU, Clara Bodén, konstnär, Mikael Klintman, professor i sociologi, Lunds universitet, och Camilla Sandström, professor i statskunskap, Umeå universitet, samt representanter från skogssektorn och intresseorganisationer.

Välkommen till detta webbinarium med föredrag och diskussion för reflektioner och nya tankar kring skogens hälsa! Det vänder sig till alla med ett intresse för skogens hälsa och skogsskadefrågor.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…