Östersjön – mycket mer än ett förorenat innanhav!

Jubileumsseminarium

Östersjön är ett av världens största innanhav med bräckt vatten, ett unikt ekosystem som spelat en viktig roll genom århundradena och fortfarande gör det.


Östersjön – mycket mer än ett förorenat innanhav! Mer information
Mer information

Fartygstransporter i Östersjön har pågått under lång tid mellan Östersjöländerna och till och från världshaven. Hur ser transporterna ut idag, var går rutterna och vilka länder är ägare till de olika transporterna?

Militärstrategiskt har Östersjön varit ett viktigt område. Krigsfartyg har rört sig i Östersjön under många århundraden. Vad innebär situationen som råder kring Östersjön idag lokalt, regionalt och globalt?

På 1980-och 90-talen pratades det mycket om hur viktigt saltvatteninflödet genom Öresund, i samband med stormar över Kattegatt och Skagerack, var för att syrerikt och kallt vatten skulle fylla på Östersjön. Antalet stormar och stormarnas intensitet har med tiden ökat, som en del i klimateffekten. Hur har detta påverkat inflödet av vatten?

Idag är Östersjön mycket intressant som framtida vindenergiproducent med fokus på de omfattande planer som finns att bygga stora och höga vindkraftsparker. Vilka konsekvenser får detta?

Dessa och andra angelägna frågor kommer att diskuteras vid detta seminarium, som arrangeras som en hyllning till akademiens beskyddare med anledning av 50-årsjubileet för trontillträdet. Hans Majestät Konungen kommer att närvara vid seminariet.


Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet i odlingssystemet.

Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…