Räcker virket från skogen?

Seminarium

Räcker virket från skogen? Mer information
Mer information

Framgångsrik och expansiv skogsindustri, omställning till det fossilfria samhället, utveckling av den cirkulära ekonomin, gröna kemikalier och ökande avsättningar till reservat och biotopskydd. Skogen ska räcka till mycket. Gör den det? Vilka strategier bör industrin satsa på?

Seminariet belyser prognoser och analyser av skogsindustrins råvaruförsörjning i en komplex verklighet.

Program i korthet

  • Inledning: Ola Hildingsson, fd VD Domsjö Fabriker
  • Prognoser över framtida virkesbalanser i nordeuropa och global: Tomas Thuresson, VD Brevens Bruk, Petteri Pihlajamäki, Director at Pöyry Management Consulting, Karl Duvemo, Planeringsspecialist SCA
  • Nya industrikoncept och dess påverkan på virkesbalansen: Jonas Joelsson, Systemanalytiker SP Processum/RISE
  • Omvärldsanalys: Peter Holmgren, fd Director General, CIFOR
  • Ökande efterfrågan på naturvård skärper konkurrensen om träden. Vilka marknadslösningar har industrin att tillgå för ett ökat virkesflöde? Håkan Larsson, fd Skogsdirektör Södra
  • Debatt: Moderator Ola Hildingsson

Lunch kl 12.00 för de som vill: 200 :-
Seminarium: 0:-

Ett samarrangemang mellan KSLA och IVA:s Avdelning VIII för skogsnäringens teknik.

Anmälan och betalning görs på IVA:s hemsida: https://www.iva.se/event/racker-virket-fran-skogen/