Rätt med rätt till sorter?

Hybridseminarium

Vilka rättigheter och skyldigheter följer med immaterialrätten för innovatörer inom växtförädlingsområdet och vad innebär den för odlaren? Vilka etiska och moraliska frågor finns att hantera? Är immaterialrätten inom området ett hinder för utvecklingen eller en nödvändig möjliggörare? Hur kommer patent och växtförädlarrätt att utvecklas i framtiden?


Rätt med rätt till sorter? Mer information
Mer information

Inom ramen för KSLA-projektet Växtnoden har konsult Martin Ekvad, tidigare ordförande för den Europeiska Gemenskapens växtsortsmyndighet, CPVO, gjort en gedigen genomlysning av immaterialrätt – patent och växtförädlarrätt, inom växtförädling och med visst fokus på nya gentekniker. Resultatet redovisas i rapporten: ”Immaterialrätt för växter – genomlysning av immaterialrätt avseende växtrelaterad innovation”.

Rapporten presenteras vid seminariet och kommenteras därefter ur olika perspektiv. Här möts två komplexa områden, immaterialrätt och nya gentekniker. Två områden, båda viktiga i samhällsutvecklingen, där kunskap behöver byggas och diskussionen fördjupas för att vi på bästa sätt ska kunna ta till vara de nya kunskaper och verktyg som forskningen ger oss inom växtförädlingsområdet. Välkommen till dialog, diskussion och debatt på KSLA!