Rätt med rätt till sorter?

Hybridseminarium

Vilka rättigheter och skyldigheter följer med immaterialrätten för innovatörer inom växtförädlingsområdet och vad innebär den för odlaren? Vilka etiska och moraliska frågor finns att hantera? Är immaterialrätten inom området ett hinder för utvecklingen eller en nödvändig möjliggörare? Hur kommer patent och växtförädlarrätt att utvecklas i framtiden?


Rätt med rätt till sorter? Mer information
Mer information

Inom ramen för KSLA-projektet Växtnoden har konsult Martin Ekvad, tidigare ordförande för den Europeiska Gemenskapens växtsortsmyndighet, CPVO, gjort en gedigen genomlysning av immaterialrätt – patent och växtförädlarrätt, inom växtförädling och med visst fokus på nya gentekniker. Resultatet redovisas i rapporten: ”Immaterialrätt för växter – genomlysning av immaterialrätt avseende växtrelaterad innovation”.

Rapporten presenteras vid seminariet och kommenteras därefter ur olika perspektiv. Här möts två komplexa områden, immaterialrätt och nya gentekniker. Två områden, båda viktiga i samhällsutvecklingen, där kunskap behöver byggas och diskussionen fördjupas för att vi på bästa sätt ska kunna ta till vara de nya kunskaper och verktyg som forskningen ger oss inom växtförädlingsområdet. Välkommen till dialog, diskussion och debatt på KSLA!


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…