Regenerativt jordbruk i Europa

Seminarium/webbinarium

I september 2021 konstaterade FN:s toppmöte om livsmedelssystem att vi har ungefär ett decennium på oss att omvandla det globala livsmedelssystemet för att motarbeta klimatförändringar, biodiversitetsförluster och global ojämlikhet. En arbetsgrupp inom EASAC (European Academy of Sciences Advisory Council) har undersökt förutsättningarna. Rapporten presenteras vid detta möte.


Regenerativt jordbruk i Europa Mer information
Mer information

Arbetsgruppen har under 2021 kritiskt granskat de tillgängliga alternativen för hållbart jordbruk i Europa och det vetenskapliga stödet för detta samt hur målen i EU:s strategier kan genomföras.

I vilken utsträckning är målen förenliga och möjliga att nå utan stora prisökningar för konsumenter, stora förändringar i kost och matval, och sämre försörjningsmöjligheter för lantbrukare? Vilka avvägningar mellan olika samhällsmål för jordbruket kommer att vara svåra eller kostsamma att ta itu med?

Rapporten Regenerative Agriculture in Europe: A critical analysis of contribution to EU Farm to Fork and Biodiversity strategies fokuserar på odlingssystemet regenerativt jordbruk, som syftar till att upprätthålla jordbrukets produktivitet och öka dess biologiska mångfald. Den presenteras vid mötet av några av forskarna som deltagit i arbetet.

Länk till 

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…