Regenerativt jordbruk i Europa

Seminarium/webbinarium

I september 2021 konstaterade FN:s toppmöte om livsmedelssystem att vi har ungefär ett decennium på oss att omvandla det globala livsmedelssystemet för att motarbeta klimatförändringar, biodiversitetsförluster och global ojämlikhet. En arbetsgrupp inom EASAC (European Academy of Sciences Advisory Council) har undersökt förutsättningarna. Rapporten presenteras vid detta möte.


Regenerativt jordbruk i Europa Mer information
Mer information

Arbetsgruppen har under 2021 kritiskt granskat de tillgängliga alternativen för hållbart jordbruk i Europa och det vetenskapliga stödet för detta samt hur målen i EU:s strategier kan genomföras.

I vilken utsträckning är målen förenliga och möjliga att nå utan stora prisökningar för konsumenter, stora förändringar i kost och matval, och sämre försörjningsmöjligheter för lantbrukare? Vilka avvägningar mellan olika samhällsmål för jordbruket kommer att vara svåra eller kostsamma att ta itu med?

Rapporten Regenerative Agriculture in Europe: A critical analysis of contribution to EU Farm to Fork and Biodiversity strategies fokuserar på odlingssystemet regenerativt jordbruk, som syftar till att upprätthålla jordbrukets produktivitet och öka dess biologiska mångfald. Den presenteras vid mötet av några av forskarna som deltagit i arbetet.

Länk till 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…