Regenerativt jordbruk i Europa

Seminarium/webbinarium

I september 2021 konstaterade FN:s toppmöte om livsmedelssystem att vi har ungefär ett decennium på oss att omvandla det globala livsmedelssystemet för att motarbeta klimatförändringar, biodiversitetsförluster och global ojämlikhet. En arbetsgrupp inom EASAC (European Academy of Sciences Advisory Council) har undersökt förutsättningarna. Rapporten presenteras vid detta möte.


Regenerativt jordbruk i Europa Mer information
Mer information

Arbetsgruppen har under 2021 kritiskt granskat de tillgängliga alternativen för hållbart jordbruk i Europa och det vetenskapliga stödet för detta samt hur målen i EU:s strategier kan genomföras.

I vilken utsträckning är målen förenliga och möjliga att nå utan stora prisökningar för konsumenter, stora förändringar i kost och matval, och sämre försörjningsmöjligheter för lantbrukare? Vilka avvägningar mellan olika samhällsmål för jordbruket kommer att vara svåra eller kostsamma att ta itu med?

Rapporten Regenerative Agriculture in Europe: A critical analysis of contribution to EU Farm to Fork and Biodiversity strategies fokuserar på odlingssystemet regenerativt jordbruk, som syftar till att upprätthålla jordbrukets produktivitet och öka dess biologiska mångfald. Den presenteras vid mötet av några av forskarna som deltagit i arbetet.

Länk till 

 


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…