Regenerativt jordbruk i Europa

Seminarium/webbinarium

I september 2021 konstaterade FN:s toppmöte om livsmedelssystem att vi har ungefär ett decennium på oss att omvandla det globala livsmedelssystemet för att motarbeta klimatförändringar, biodiversitetsförluster och global ojämlikhet. En arbetsgrupp inom EASAC (European Academy of Sciences Advisory Council) har undersökt förutsättningarna. Rapporten presenteras vid detta möte.


Regenerativt jordbruk i Europa Mer information
Mer information

Arbetsgruppen har under 2021 kritiskt granskat de tillgängliga alternativen för hållbart jordbruk i Europa och det vetenskapliga stödet för detta samt hur målen i EU:s strategier kan genomföras.

I vilken utsträckning är målen förenliga och möjliga att nå utan stora prisökningar för konsumenter, stora förändringar i kost och matval, och sämre försörjningsmöjligheter för lantbrukare? Vilka avvägningar mellan olika samhällsmål för jordbruket kommer att vara svåra eller kostsamma att ta itu med?

Rapporten Regenerative Agriculture in Europe: A critical analysis of contribution to EU Farm to Fork and Biodiversity strategies fokuserar på odlingssystemet regenerativt jordbruk, som syftar till att upprätthålla jordbrukets produktivitet och öka dess biologiska mångfald. Den presenteras vid mötet av några av forskarna som deltagit i arbetet.

Länk till 

 


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…