Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt

Akademisammankomst

Skogen och skogsbruket har alltid varit föremål för diskussion, men dagens polariserade skogsdebatt är något nytt. Motsättningarna har djupnat, orden har blivit hårdare. Ett tecken i tiden är att SVT Vetenskap valde krigsmetaforen ”Slaget om skogen” som samlingsnamn för sin programserie om svenskt skogsbruk.

Endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna.

 

 


Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt Mer information
Mer information

Lyssna på sammankomsten här!

 

Konfrontation och polarisering är sällan en bra väg framåt. KSLA kan bli en arena för respektfull, faktabaserad dialog mellan skogens parter. Akademien är ekonomiskt och politiskt oberoende och ledamöterna besitter tillsammans en bred kompetens i de alltmer komplexa skogsfrågorna.

Hur KSLA:s unika position bäst kan utnyttjas för att få en mer konstruktiv skogsdebatt ”till samhällets gagn” diskuteras vid överläggningen i november.


 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…