Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt

Akademisammankomst

Skogen och skogsbruket har alltid varit föremål för diskussion, men dagens polariserade skogsdebatt är något nytt. Motsättningarna har djupnat, orden har blivit hårdare. Ett tecken i tiden är att SVT Vetenskap valde krigsmetaforen ”Slaget om skogen” som samlingsnamn för sin programserie om svenskt skogsbruk.

Endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna.

 

 


Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt Mer information
Mer information

Lyssna på sammankomsten här!

 

Konfrontation och polarisering är sällan en bra väg framåt. KSLA kan bli en arena för respektfull, faktabaserad dialog mellan skogens parter. Akademien är ekonomiskt och politiskt oberoende och ledamöterna besitter tillsammans en bred kompetens i de alltmer komplexa skogsfrågorna.

Hur KSLA:s unika position bäst kan utnyttjas för att få en mer konstruktiv skogsdebatt ”till samhällets gagn” diskuteras vid överläggningen i november.