Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt

Akademisammankomst

Skogen och skogsbruket har alltid varit föremål för diskussion, men dagens polariserade skogsdebatt är något nytt. Motsättningarna har djupnat, orden har blivit hårdare. Ett tecken i tiden är att SVT Vetenskap valde krigsmetaforen ”Slaget om skogen” som samlingsnamn för sin programserie om svenskt skogsbruk.

Endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna.

 

 


Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt Mer information
Mer information

Lyssna på sammankomsten här!

 

Konfrontation och polarisering är sällan en bra väg framåt. KSLA kan bli en arena för respektfull, faktabaserad dialog mellan skogens parter. Akademien är ekonomiskt och politiskt oberoende och ledamöterna besitter tillsammans en bred kompetens i de alltmer komplexa skogsfrågorna.

Hur KSLA:s unika position bäst kan utnyttjas för att få en mer konstruktiv skogsdebatt ”till samhällets gagn” diskuteras vid överläggningen i november.


 


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…