Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

Webinar

Vad säger forskningen? Vad gör vi på gården? Forskare och jordbrukare bidrar med råd och erfarenheter.


Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark Mer information
Mer information

Webbinariet kommer bland annat att ta upp växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark, hur organiskt kol i åkermark påverkas av intensiv jordbearbetning samt tidseriestudier och olika odlingsmetoders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark. Det arrangeras i samarbete mellan Formas och KSLA. Välkommen!

• Moderator: Johan Kuylenstierna
• Key note: Professor Clarie Chenu, INRAE

Preliminärt program
10.00 Välkomna! Formas presenterar en ny utlysning runt kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark
10.15 Key note: Professor Claire Chenu, INRAE – Agricultural Soil Management – from science to soil (presentationen ges på engelska)
11.00 Paus
11.15 Vad säger forskningen?
• Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark. Magnus Land presenterar en aktuell forskningssammanställning från Formas
• Hur påverkas organiskt kol i åkermark av intensiv jordbearbetning? Thomas Kätterer, SLU, berättar om nya rön inom området.
• Tidseriestudier och olika odlingsmetoders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark – var står forskningen idag? Katarina Hedlund, Lunds universitet

12.15 Lunch

13.15 Hur gör vi i praktiken?
• Så gör vi på gården. Lantmästare Filip Hedeng och Håkan Nilsson, Heagårds egendom, Halmstad, berättar hur de arbetar för ett klimatsmart jordbruk
• Råd om kol. Rådgivare (tbd)
• Framtidens klimatsmarta jordbruk. Hållbarhetschef Claes Johansson, Lantmännen
14.15 Paneldiskussion, moderator Johan Kuylenstierna
14.45 Avslutande reflektioner


Länk till Formasrapporten ”Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark”


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…