Skogsnäringens möjligheter att bidra till svensk bioekonomi

Webinar

I en tid präglad av frågor kring hållbarhet, resursutnyttjande och oro för klimatförändringar spelar de biologiska naturresurserna en viktig roll. Sveriges regering har därför fått riksdagens uppdrag att ta fram en svensk nationell bioekonomistrategi. Webbinariet är tänkt att fungera som inspel till den pågående processen och tjäna som grund för fortsatt dialog inför en nationell strategi.


Skogsnäringens möjligheter att bidra till svensk bioekonomi Mer information
Mer information

En av de viktigaste biologiska naturresurserna Sverige har är dess skogar. Redan idag står svensk skog, och de produkter som kommer av den, för en betydande andel av svensk bioekonomi. Och efterfrågan på biobaserade produkter från hållbart brukade skogar ökar. Hur skogens och skogsnäringens bidrag
bäst utvecklas är därför en kritisk fråga för en svensk bioekonomistrategi.

Seminariet kommer att belysa och utforska begreppet bioekonomi, skogsnäringens möjligheter att bidra till en växande bioekonomi och förutsättningar för att skogsnäringens bidrag ska kunna realiseras.
Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras är:

  • Vilka är möjligheterna att hållbart producera mer råvara ur den svenska skogen?
  • Vilka lovande möjligheter finns att skapa ökat värde av den råvaran framöver – inom till exempel träbyggnation, förpackningar, drivmedel, eller nya produkter?
  • Hur ser skogsindustrin på möjligheterna att bidra och vilka förutsättningar och spelregler behöver vara på plats?
  • Vilka är erfarenheterna från andra länder som redan skapat nationella strategier för bioekonomi – vilka lärdomar kan användas i den svenska processen?

Länk till anmälan, för mer information, kontakta Anna Lindberg, IVA, 08-791 29 91. Kontaktperson på KSLA är Birgitta Naumburg.

Seminariet arrangeras av Kungl. Ingenjörsakademien, IVA, i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…