Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webinar

Koldioxid motsvarande årligt utsläpp från landets personbilar.
Virke för två stadiga massabruk.
En miljard kronor för att återställa skogarna i skick.
Sju miljarder kronor i förlorat förädlingsvärde varje år.

De påvisade effekterna av multiskadad skog är enorma.

 


Stora arealer ungskog i de norra länen är i så dåligt skick på grund av skador att de inte kommer att leverera de virkesvolymer som behövs för en växande bioekonomi. Kan inte skadorna minskas äventyras framtida råvaruförsörjningen till massabruk och sågverk med följder för arbetstillfällen och samhällsekonomi.

Naturligtvis drabbas även skogsägare och landsbygdsboende. Betesskador av älg har störst betydelse men svampangrepp av exempelvis törskate också är vanliga.

Skadesituationen i ungskogen liksom de konsekvensanalyser gällande de negativa effekterna på skogstillväxten som gjorts vid SLU beskrivs och redovisas under webbinariet. Syftet är att tydliggöra de problem som finns i ungskogen i norr och de följder det kommer att få om inget görs.

Arrangeras av KSLA och Skogsstyrelsen – välkommen till ett webbinarium med ett viktigt tema.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…