Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webinar

Koldioxid motsvarande årligt utsläpp från landets personbilar.

Virke för två stadiga massabruk.

En miljard kronor för att återställa skogarna i skick.

Sju miljarder kronor i förlorat förädlingsvärde varje år.

De påvisade effekterna av multiskadad skog är enorma.

 


Stora arealer ungskog i de norra länen är i så dåligt skick på grund av skador att de inte kommer att leverera de virkesvolymer som behövs för en växande bioekonomi. Kan inte skadorna minskas äventyras framtida råvaruförsörjningen till massabruk och sågverk med följder för arbetstillfällen och samhällsekonomi.

Naturligtvis drabbas även skogsägare och landsbygdsboende. Betesskador av älg har störst betydelse men svampangrepp av exempelvis törskate också är vanliga.

Skadesituationen i ungskogen liksom de konsekvensanalyser gällande de negativa effekterna på skogstillväxten som gjorts vid SLU beskrivs och redovisas under webbinariet. Syftet är att tydliggöra de problem som finns i ungskogen i norr och de följder det kommer att få om inget görs.

Arrangeras av KSLA och Skogsstyrelsen – välkommen till ett webbinarium med ett viktigt tema.