Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webinar

Koldioxid motsvarande årligt utsläpp från landets personbilar.
Virke för två stadiga massabruk.
En miljard kronor för att återställa skogarna i skick.
Sju miljarder kronor i förlorat förädlingsvärde varje år.

De påvisade effekterna av multiskadad skog är enorma.

 


Stora arealer ungskog i de norra länen är i så dåligt skick på grund av skador att de inte kommer att leverera de virkesvolymer som behövs för en växande bioekonomi. Kan inte skadorna minskas äventyras framtida råvaruförsörjningen till massabruk och sågverk med följder för arbetstillfällen och samhällsekonomi.

Naturligtvis drabbas även skogsägare och landsbygdsboende. Betesskador av älg har störst betydelse men svampangrepp av exempelvis törskate också är vanliga.

Skadesituationen i ungskogen liksom de konsekvensanalyser gällande de negativa effekterna på skogstillväxten som gjorts vid SLU beskrivs och redovisas under webbinariet. Syftet är att tydliggöra de problem som finns i ungskogen i norr och de följder det kommer att få om inget görs.

Arrangeras av KSLA och Skogsstyrelsen – välkommen till ett webbinarium med ett viktigt tema.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…