Svensk skogsvård i gungning

Rundabordsmöte

KSLA arrangerar ett rundabordssamtal mellan myndigheter och skogsvårdsföretagare som ett första steg för att undersöka möjligheterna att underlätta för skogsvårdsföretagarna att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, och samtidigt kunna möta berättigade krav på kontroll och nödvändig byråkrati. Samtalet arrangeras för särskilt inbjudna.


Svensk skogsvård i gungning Mer information
Mer information

Den svenska skogen är viktig för oss alla, på olika sätt, inte minst samhällsekonomiskt. Grundläggande för skogsbruket är att kunna anlägga ny skog som uppfyller krav och kriterier uppsatta av lagstiftare och intressenter. Skogsvårdslagen kräver att föryngring säkerställs efter slutavverkning. Föryngringsåtgärder som plantering och röjning är just nu i fara, bland annat på grund av brist på arbetskraft, vilket förvärrats ytterligare av 2020 års pandemisituation.

För skogsvårdsentreprenörer, som säljer planterings- och röjningstjänster, är det allt mer utmanande att kunna rekrytera och behålla personal som är kompetent och uthållig nog för de tämligen krävande arbetsuppgifterna. Företagsledare vittnar om onödigt krångel, utdragna och energikrävande processer och – i enskilda fall – bemötande med misstänksamhet, i kontakt med myndigheter.

Syftet med samtalet är att i ett första steg undersöka möjligheterna att underlätta för skogsvårdsföretagarna att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, och samtidigt kunna möta berättigade krav på kontroll och nödvändig byråkrati.