Svensk skogsvård i gungning

Rundabordsmöte

KSLA arrangerar ett rundabordssamtal mellan myndigheter och skogsvårdsföretagare som ett första steg för att undersöka möjligheterna att underlätta för skogsvårdsföretagarna att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, och samtidigt kunna möta berättigade krav på kontroll och nödvändig byråkrati. Samtalet arrangeras för särskilt inbjudna.


Svensk skogsvård i gungning Mer information
Mer information

Den svenska skogen är viktig för oss alla, på olika sätt, inte minst samhällsekonomiskt. Grundläggande för skogsbruket är att kunna anlägga ny skog som uppfyller krav och kriterier uppsatta av lagstiftare och intressenter. Skogsvårdslagen kräver att föryngring säkerställs efter slutavverkning. Föryngringsåtgärder som plantering och röjning är just nu i fara, bland annat på grund av brist på arbetskraft, vilket förvärrats ytterligare av 2020 års pandemisituation.

För skogsvårdsentreprenörer, som säljer planterings- och röjningstjänster, är det allt mer utmanande att kunna rekrytera och behålla personal som är kompetent och uthållig nog för de tämligen krävande arbetsuppgifterna. Företagsledare vittnar om onödigt krångel, utdragna och energikrävande processer och – i enskilda fall – bemötande med misstänksamhet, i kontakt med myndigheter.

Syftet med samtalet är att i ett första steg undersöka möjligheterna att underlätta för skogsvårdsföretagarna att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, och samtidigt kunna möta berättigade krav på kontroll och nödvändig byråkrati.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…