Svensk skogsvård i gungning

Rundabordsmöte

KSLA arrangerar ett rundabordssamtal mellan myndigheter och skogsvårdsföretagare som ett första steg för att undersöka möjligheterna att underlätta för skogsvårdsföretagarna att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, och samtidigt kunna möta berättigade krav på kontroll och nödvändig byråkrati. Samtalet arrangeras för särskilt inbjudna.


Svensk skogsvård i gungning Mer information
Mer information

Den svenska skogen är viktig för oss alla, på olika sätt, inte minst samhällsekonomiskt. Grundläggande för skogsbruket är att kunna anlägga ny skog som uppfyller krav och kriterier uppsatta av lagstiftare och intressenter. Skogsvårdslagen kräver att föryngring säkerställs efter slutavverkning. Föryngringsåtgärder som plantering och röjning är just nu i fara, bland annat på grund av brist på arbetskraft, vilket förvärrats ytterligare av 2020 års pandemisituation.

För skogsvårdsentreprenörer, som säljer planterings- och röjningstjänster, är det allt mer utmanande att kunna rekrytera och behålla personal som är kompetent och uthållig nog för de tämligen krävande arbetsuppgifterna. Företagsledare vittnar om onödigt krångel, utdragna och energikrävande processer och – i enskilda fall – bemötande med misstänksamhet, i kontakt med myndigheter.

Syftet med samtalet är att i ett första steg undersöka möjligheterna att underlätta för skogsvårdsföretagarna att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, och samtidigt kunna möta berättigade krav på kontroll och nödvändig byråkrati.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…