Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

Boksläpp

Under flera år har KSLA haft en kommitté för teknik i de gröna näringarna. Kommittén har arrangerat workshops om framtidens teknik i jord- och skogsbruk och om behovet av rådgivning och kompetensförsörjning på teknikområdet. Kommittén har verkat i en tid då förändringens vindar blåst inom skogs- och jordbruket. Inte minst teknikens utveckling har varit dramatisk.


Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling! Mer information
Mer information

 

I den slutrapport som presenteras här pekar kommittén på likheter och skillnader mellan jord- och skogsbruk vad gäller teknikutvecklingen och dess drivkrafter. Behovet av teknisk kunskap är stort men samtidigt har Sverige tappat flera inrättningar som tidigare utvecklade och spred kunskap om ny jordbruksteknik.

Vad bör då Sverige göra? Nya tag behövs för att hålla ställningarna i förhållande till andra länder. Fyra förslag diskuteras, men framför allt är syftet med denna publikation att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

Varmt välkommen till KSLA för ett viktigt och intressant samtal om teknik, följt av bubblande förfriskningar och informellt mingel i vintermörkret. (Det går även att följa samtalet digitalt. Länken mejlas ut.)

Läs Kommitténs slutrapport ”Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska” (KSLAT nr 3-2021).


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…