Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

Boksläpp

Under flera år har KSLA haft en kommitté för teknik i de gröna näringarna. Kommittén har arrangerat workshops om framtidens teknik i jord- och skogsbruk och om behovet av rådgivning och kompetensförsörjning på teknikområdet. Kommittén har verkat i en tid då förändringens vindar blåst inom skogs- och jordbruket. Inte minst teknikens utveckling har varit dramatisk.


Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling! Mer information
Mer information

I den slutrapport som presenteras här pekar kommittén på likheter och skillnader mellan jord- och skogsbruk vad gäller teknikutvecklingen och dess drivkrafter. Behovet av teknisk kunskap är stort men samtidigt har Sverige tappat flera inrättningar som tidigare utvecklade och spred kunskap om ny jordbruksteknik.

Vad bör då Sverige göra? Nya tag behövs för att hålla ställningarna i förhållande till andra länder. Fyra förslag diskuteras, men framför allt är syftet med denna publikation att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

Varmt välkommen till KSLA för ett viktigt och intressant samtal om teknik, följt av bubblande förfriskningar och informellt mingel i vintermörkret. (Det går även att följa samtalet digitalt. Länken mejlas ut.)

Läs Kommitténs slutrapport ”Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska” (KSLAT nr 3-2021).


Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends on the global wood products industry together with industrial leaders.

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt…

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer…

Man saknar inte kon förrän båset är tomt – varför behövs mjölkproduktion i Sverige?

8/12: Ett seminarium om betydelsen av en inhemsk mjölkproduktion för hela Sveriges befolkning, landsbygd och jordbruk. Vad är orsaken till att produktionen sjunker och vad krävs för att vända trenden?

Man saknar inte kon förrän båset är tomt – varför behövs mjölkproduktion i Sverige?

8/12: Ett seminarium om betydelsen av en inhemsk mjölkproduktion för hela Sveriges…