Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

Boksläpp

Under flera år har KSLA haft en kommitté för teknik i de gröna näringarna. Kommittén har arrangerat workshops om framtidens teknik i jord- och skogsbruk och om behovet av rådgivning och kompetensförsörjning på teknikområdet. Kommittén har verkat i en tid då förändringens vindar blåst inom skogs- och jordbruket. Inte minst teknikens utveckling har varit dramatisk.


Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling! Mer information
Mer information

 

I den slutrapport som presenteras här pekar kommittén på likheter och skillnader mellan jord- och skogsbruk vad gäller teknikutvecklingen och dess drivkrafter. Behovet av teknisk kunskap är stort men samtidigt har Sverige tappat flera inrättningar som tidigare utvecklade och spred kunskap om ny jordbruksteknik.

Vad bör då Sverige göra? Nya tag behövs för att hålla ställningarna i förhållande till andra länder. Fyra förslag diskuteras, men framför allt är syftet med denna publikation att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

Varmt välkommen till KSLA för ett viktigt och intressant samtal om teknik, följt av bubblande förfriskningar och informellt mingel i vintermörkret. (Det går även att följa samtalet digitalt. Länken mejlas ut.)

Läs Kommitténs slutrapport ”Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska” (KSLAT nr 3-2021).


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…